/Files/images/завантаження.png

Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?

Це історія про їжачка на ім'я Генріх, який уперше прийшов до нового класу. Він би з радістю подружився з однолітками, однак спілкуватися і гратися йому заважають колючки, через які він і сам страждає.

Минає час, і напередодні Різдва Генріх помічає, що однолітки шепочуться і сміються за його спиною. Коли засмучений їжачок виходить на шкільне подвір'я, його чекає несподіванка – подарунок від однокласників, завдяки якому вони зможуть дружити і гратися!

Затверджено

Наказ по школі

від 22.02.2019 № 18

Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки здобувачів освіти складено відповідно до законів України, наказів та положень Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту закладу освіти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1.Відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти зобов’язані:

1.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

1.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

1.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

1.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2.Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3.Присутність учнів у приміщенні навчального закладу після закінчення навчальних занять або позаурочних заходів можливе тільки з дозволу педагогічних працівників навчального закладу.

4. Залишати навчальний заклад в урочний час учню можна виключно з дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками).

5.У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять більше трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичного закладу.

6. Забороняється приносити у навчальний заклад та на його територію з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики й інші одурманюючі засоби, а також токсичні речовини й пігулки.

7.Забороняється вживання непристойних виразів і жестів у навчальному закладі та на його території.

8.Фізична конфронтація, залякування й знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.

9.Учень має виявляти повагу до всіх учасників освітнього процесу.

10.Поза школою учні поводяться так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати ім'я навчального закладу.

11.Учні бережуть майно навчального закладу, дбайливо ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку у навчальному закладі та на його території.

12.До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі нанесення шкоди чужому майну, матеріальну відповідальність несуть батьки .

13.Учням, які знайшли втрачені чи забуті речі, належить віддати їх черговому вчителю, класному керівнику, адміністрації навчального закладу.

14. При вході до навчальних кабінетів, кабінетів педагогічних працівників учень повинен попросити дозволу.

15.Не дозволяється знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин

16.На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

ІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ

1.На уроки учні приходять згідно з розкладом занять по сигналу дзвоника, без запізнень.

2.У випадку запізнення учень повинен при вході до кабінету вибачитися та пояснити вчителю причину запізнення.

3. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4.Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу вчителя.

5.Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами й іншими справами, що не стосуються уроку.

7.Учень на уроці має виконувати всі рекомендації вчителя та коректно реагувати на його зауваження.

9.На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

10.На уроці учень повинен записати домашнє завдання (при його наявності) у щоденнику.

11. Після уроку учні залишають клас, коли вчитель оголосить про закінчення занять.

12.На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

13.Учні зобов’язані знати й дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ДОПОЧАТКУУРОКІВ, НА ПЕРЕРВАХ ІПІСЛЯ УРОКІВ

1. Час перерви — особистий час кожного учня. Кожен може його проводити за власним розсудом, але не повинен заважати іншим.

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок у приміщенні закладу,

- вийти з кабінету,

- виконувати зауваження ( при наявності) чергового вчителя, чергових учнів,

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено перебувати з метою безпеки (спортивна зала, горище, підвал, аварійні виходи).

4. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

5. З метою збереження життя та здоров’я здобувачів освіти під час перерв категорично забороняється:

5.1.залишати приміщення навчального закладу,

5.2.бігати,

5.3.штовхати один одного, гратися в небезпечні ігриу класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор,

5.4.кидатися портфелями й іншими предметами, застосовувати фізичну силу,

5.5. самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1.Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися гідно.

2.Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

3.Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

4.Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V.ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1.Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2.Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті, у випадку відсутності реагування на зауваження, черговий звертається до чергового вчителя.

3.Черговий клас по школі має розпочати чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4.Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у закладі освіти, за виконанням всіма учнями правил поведінки.

VI. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

1.У приміщенні закладу освіти учень зобов'язаний повністю вимкнути сигнал виклику абонента свого телефону (тобто перевести його в режим «без звуку»).
2.Перед початком уроків та заходів (виховні години, святкові, спортивні та інші заходи), учні повинні покласти мобільні пристрої в портфель, сумку тощо.

3.Не дозволяється користуватися мобільними пристроями на уроці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

4. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільні пристрої не повинні знаходитися на робочому місці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

5. Прийом дзвінків та дзвінки своїм батькам, родичам, друзям тощо здійснюються виключно під час під час перерв між уроками.

6. Фото- та відеозйомка у приміщенні та на території здійснюється виключно з дозволу оточуючих. Поважайте особисте життя інших людей.

7. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку:

· не говорити голосно;

· не включати голосно музику;

· під час розмови дотримуватися правил спілкування.

8.Під час перерв між уроками учень має повне право:

· включити свій мобільний телефон;

· перевірити наявність і подивитися номери пропущених викликів;

· прочитати sms-повідомлення і, якщо в цьому є необхідність, передзвонити;

· зателефонувати або відправити sms-повідомлення, якщо це необхідно, при цьому розмовляти неголосно і коротко.

9.Категорично забороняється:

· показувати оточуючим відео і фото, де пропагується насильство, жорстокість,

· фотографувати або знімати на відео конфліктні ситуації, сцен насильства, вандалізму, штучних сцен образ і приниження в учнівському середовищі, в тому числі з метою подальшого показу оточуючим, що негативно впливає на освітній процес.

10.Відповідальність за збереження мобільних пристроїв пролягає повністю на його власника.

11.Заклад освіти не несе відповідальності за збереження мобільних пристроїв, що належать учням, крім випадків передачі їх на зберігання співробітникам закладу освіти.

12.Заклад освіти не займається пошуком вкрадених або загублених мобільних телефонів. Випадки крадіжки мобільних телефонів розглядаються тільки за заявою власника телефону в місцевому відділенні поліції.

13. У разі систематичного або грубого порушення правил користування мобільним телефоном дозволяється вилучити телефон у школяра в присутності педагогічних працівників з подальшим поверненням його батькам.

ГОЛОВНЕ:

1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаютьсяз посмішки.

3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує їхстосунки.

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це попросять.

Правила поведінки здобувачів освіти по В’язівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснокутської районної ради Харківської області

Правила поведінки здобувачів освіти складено відповідно до законів України, наказів та положень Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту закладу освіти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1.Відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти зобов’язані:

1.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

1.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

1.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

1.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2.Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3.Присутність учнів у приміщенні навчального закладу після закінчення навчальних занять або позаурочних заходів можливе тільки з дозволу педагогічних працівників навчального закладу.

4. Залишати навчальний заклад в урочний час учню можна виключно з дозволу педагогів (за узгодженням з батьками).

5.У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять більше трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичного закладу.

6. Забороняється приносити у навчальний заклад та на його територію з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики й інші одурманюючі засоби, а також токсичні речовини й пігулки.

7.Забороняється вживання непристойних виразів і жестів у навчальному закладі та на його території.

8.Фізична конфронтація, залякування й знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.

9.Учень має виявляти повагу до всіх учасників освітнього процесу.

10.Поза школою учні поводяться так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати ім'я навчального закладу.

11.Учні бережуть майно навчального закладу, дбайливо ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку у навчальному закладі та на його території.

12.До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі нанесення шкоди чужому майну, матеріальну відповідальність несуть батьки .

13.Учням, які знайшли втрачені чи забуті речі, належить віддати їх черговому вчителю, класному керівнику, адміністрації навчального закладу.

14. При вході до навчальних кабінетів, кабінетів педагогічних працівників учень повинен попросити дозволу.

15.Не дозволяється знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин

16.На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

ІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ

1.На уроки учні приходять згідно з розкладом занять по сигналу дзвоника, без запізнень.

2.У випадку запізнення учень повинен при вході до кабінету вибачитися та пояснити вчителю причину запізнення.

3. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4.Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу вчителя.

5.Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами й іншими справами, що не стосуються уроку.

7.Учень на уроці має виконувати всі рекомендації вчителя та коректно реагувати на його зауваження.

9.На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

10.На уроці учень повинен записати домашнє завдання (при його наявності) у щоденнику.

11. Після уроку учні залишають клас, коли вчитель оголосить про закінчення занять.

12.На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

13.Учні зобов’язані знати й дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ.ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ УРОКІВ, НА ПЕРЕРВАХ ІПІСЛЯ УРОКІВ

1. Час перерви — особистий час кожного учня. Кожен може його проводити за власним розсудом, але не повинен заважати іншим.

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок у приміщенні закладу,

- вийти з кабінету,

- виконувати зауваження ( при наявності) чергового вчителя, чергових учнів,

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено перебувати з метою безпеки (спортивна зала, горище, підвал, аварійні виходи).

4. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

5. З метою збереження життя та здоров’я здобувачів освіти під час перерв категорично забороняється:

5.1.залишати приміщення навчального закладу,

5.2.бігати,

5.3.штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор,

5.4.кидатися портфелями й іншими предметами, застосовувати фізичну силу,

5.5. самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1.Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися гідно.

2.Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

3.Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

4.Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V.ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1.Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2.Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті, у випадку відсутності реагування на зауваження, черговий звертається до чергового вчителя.

3.Черговий клас по школі має розпочати чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4.Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у закладі освіти, за виконанням всіма учнями правил поведінки.

VI. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

1.У приміщенні закладу освіти учень зобов'язаний повністю вимкнути сигнал виклику абонента свого телефону (тобто перевести його в режим «без звуку»).
2.Перед початком уроків та заходів (виховні години, святкові, спортивні та інші заходи), учні повинні покласти мобільні пристрої в портфель, сумку тощо.

3.Не дозволяється користуватися мобільними пристроями на уроці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

4. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільні пристрої не повинні знаходитися на робочому місці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

5. Прийом дзвінків та дзвінки своїм батькам, родичам, друзям тощо здійснюються виключно під час під час перерв між уроками.

6. Фото- та відеозйомка у приміщенні та на території здійснюється виключно з дозволу оточуючих. Поважайте особисте життя інших людей.

7. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку:

· не говорити голосно;

· не включати голосно музику;

· під час розмови дотримуватися правил спілкування.

8.Під час перерв між уроками учень має повне право:

· включити свій мобільний телефон;

· перевірити наявність і подивитися номери пропущених викликів;

· прочитати sms-повідомлення і, якщо в цьому є необхідність, передзвонити;

· зателефонувати або відправити sms-повідомлення, якщо це необхідно, при цьому розмовляти неголосно і коротко.

9.Категорично забороняється:

· показувати оточуючим відео і фото, де пропагується насильство, жорстокість,

· фотографувати або знімати на відео конфліктні ситуації, сцен насильства, вандалізму, штучних сцен образ і приниження в учнівському середовищі, в тому числі з метою подальшого показу оточуючим, що негативно впливає на освітній процес.

10.Відповідальність за збереження мобільних пристроїв пролягає повністю на його власника.

11.Заклад освіти не несе відповідальності за збереження мобільних пристроїв, що належать учням, крім випадків передачі їх на зберігання співробітникам закладу освіти.

12.Заклад освіти не займається пошуком вкрадених або загублених мобільних телефонів. Випадки крадіжки мобільних телефонів розглядаються тільки за заявою власника телефону в місцевому відділенні поліції.

13. У разі систематичного або грубого порушення правил користування мобільним телефоном дозволяється вилучити телефон у школяра в присутності педагогічних працівників з подальшим поверненням його батькам.

ГОЛОВНЕ:

1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаютьсяз посмішки.

3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує їхстосунки.

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це попросять.

Зразок оформлення письмового звернення громадян

Директору В’язівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснокутської районної ради Харківської області

Токар Л.В.

________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника)

________________________________

(повна адреса, конт.телефон,

соціальний стан заявника)

З в е р н е н н я

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(суть порушеного питання)

_________________________________________________

Дата Підпис

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")

1. Учасники освітнього процесу подають заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

2. Керівник закладу освіти або його засновник розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

3. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

4. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи. для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування)


Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу (цькування), визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, то керівник навчального закладу в обов’язковому порядку повідомляє про це уповноваженим підрозділам:

·Краснокутського РВ національної поліції України в Харківській області;

·Службі у справах дітей Краснокутської РДА.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції із заявою.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

(відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII")

1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

4. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування ) та накладаються адміністративні стягнення:

-Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 та 1700 гривень відповідно)або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

-Така ж поведінка,вчиненагрупою осіб або повторнопротягом року після накладення адміністративного стягнення,передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

-За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Шановні батьки!

Запам'ятайте самі та навчіть свою дитину про відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі. До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років,

а до того відповідальність за вчинки дітей несуть їхні батьки.


Відповідальність осіб, причених до булінгу (цькування)

булер адміністративне стягнення
штраф громадські роботи
будь-який учасник освітнього процесу 50–100 нмдг (850-1700 грн.) 20–40 год
повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення
100–200 нмдг (1700-3400 грн.) 40–60 год
група осіб 100–200 нмдг (1700-3400 грн.) 40–60 год
малолітні або неповнолітні особи віком 14–16 років 50–100 нмдг (850-1700 грн.) 20–40 год
повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення
100–200 нмдг (1700-3400 грн.) 40–60 год

*нмдг— неоподатковуваний мінімум доходів громадян (= 17грн)


За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років,тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

План заходів

В’язівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Краснокутської районної ради Харківської області,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу

№ п/п Назва заходу Термін виконання Класи Відповідальний
1. Проведення уроків відвертого спілкування. 2-4 кл. - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших». 6-7кл. – «Допоможи собі рятуючи інших». 8-9 кл. - «Стережись! Бо, що посієш те й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі». Березень 1-9 класи Класні керівники та відповідальні за класи
2. Організувати в навчальному закладі написання есе на тему «Як довіряти і бути вдячним іншим». Квітень 9 клас Вчителі української мови
3. Проведення засідання педагогічної ради на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків боулінгу серед учасників освітнього процесу» Лютий Директор
4. Години спілкування «Кібербулінг! Який він?» Травень 7-9 класи Класні керівники
5. Провести батьківські збори батьків учнів 2- 4, 6-7, 8-9 кл. на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою». Травень 1-9 класи Класні керівники та відповідальні за класи
Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.